Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn: Tên của bạn:

Ganet (Tên xưng hô)

Ganet là tên dành cho nữ. Nguồn gốc của tên này là Tiếng Do Thái,. Người nước ngoài sẽ không cảm thấy đây là một cái tên quá khác lạ.
Có phải tên của bạn là Ganet? Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn để bổ sung vào thông tin sơ lược này.

Ý nghĩa của Ganet

Nghĩa của Ganet là: "Vườn".

Đánh giá


1 những người có tên Ganet bỏ phiếu cho tên của họ. Bạn cũng hãy bỏ phiếu cho tên của mình nào.


Đánh giá


Dễ dàng để viết


Dễ nhớ


Phát âm


Cách phát âm trong Tiếng Anh


Ý kiến của người nước ngoài

Thể loại

Ganet hiện trong những mục kế tiếp:
Tên con gái bắt đầu với GTên 100Tên con gái kết thúc với TTên 146Tên tiếng Do TháiTên 39070 bình luận


Gửi tin nhắn
Bạn có muốn viết bình luận? Nhập tên của bạn và bấm vào kế tiếp:

Tên của bạn:Có phải tên của bạn là Ganet? Bình chọn vào tên của bạn