Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn: Tên của bạn:

Vũ Khánh Ly (Tên xưng hô)

Vũ Khánh Ly là tên dành cho nữ. Người nói tiếng Anh Anh có thể gặp rắc rối trong vấn đề phát âm tên này. Có một biệt danh cho tên Vũ Khánh Ly là "Trà".
Có phải tên của bạn là Vũ Khánh Ly? Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn để bổ sung vào thông tin sơ lược này.

Ý nghĩa của Vũ Khánh Ly

Nghĩa của cụm Vũ Khánh Ly không có nghĩa so với hầu hết chúng ta.

Đánh giá


2 những người có tên Vũ Khánh Ly bỏ phiếu cho tên của họ. Bạn cũng hãy bỏ phiếu cho tên của mình nào.


Đánh giá


Dễ dàng để viết


Dễ nhớ


Phát âm


Cách phát âm trong Tiếng Anh


Ý kiến của người nước ngoài

Thể loại

Vũ Khánh Ly hiện trong những mục kế tiếp:1 bình luận

Vũ Khánh Ly 10 tuoi   2021-09-07 14:42:15
Tôi rất thích cái tên vì mang lai cho tôi sự hạnh phúc cua cai tên này

Gửi tin nhắn
Bạn có muốn viết bình luận? Nhập tên của bạn và bấm vào kế tiếp:

Tên của bạn:Có phải tên của bạn là Vũ Khánh Ly? Bình chọn vào tên của bạn