Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn: Tên của bạn:

Edana (Tên xưng hô)

Edana là tên dành cho nữ. Tên là một dạng của Aidan và bắt nguồn từ Ailen. Ở trang web của chúng tôi, 5 những người có tên Edana đánh giá tên của họ với 5 sao (trên 5 sao). Vì vậy, họ dường như cảm thấy rất thỏa mãn. Người nước ngoài sẽ không cảm thấy đây là một cái tên quá khác lạ. Có một biệt danh cho tên Edana là "Socola".
Có phải tên của bạn là Edana? Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn để bổ sung vào thông tin sơ lược này.

Ý nghĩa của Edana

Nghĩa của Edana là: "Nhỏ lửa".

Đánh giá


5 những người có tên Edana bỏ phiếu cho tên của họ. Bạn cũng hãy bỏ phiếu cho tên của mình nào.


Đánh giá


Dễ dàng để viết


Dễ nhớ


Phát âm


Cách phát âm trong Tiếng Anh


Ý kiến của người nước ngoài

Thể loại

Edana hiện trong những mục kế tiếp:
Tên AilenTên 2230



0 bình luận


Gửi tin nhắn
Bạn có muốn viết bình luận? Nhập tên của bạn và bấm vào kế tiếp:

Tên của bạn:



Có phải tên của bạn là Edana? Bình chọn vào tên của bạn