Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn: Tên của bạn:

Alexandria (Tên xưng hô)

Alexandria là tên dành cho nữ. Tên là một dạng của Alexander và bắt nguồn từ Anh. Ở trang web của chúng tôi, 25 những người có tên Alexandria đánh giá tên của họ với 5 sao (trên 5 sao). Vì vậy, họ dường như cảm thấy rất thỏa mãn. Người nước ngoài sẽ không cảm thấy đây là một cái tên quá khác lạ.
Có phải tên của bạn là Alexandria? Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn để bổ sung vào thông tin sơ lược này.

Ý nghĩa của Alexandria

Nghĩa của Alexandria là: "Bảo vệ".

Đánh giá


25 những người có tên Alexandria bỏ phiếu cho tên của họ. Bạn cũng hãy bỏ phiếu cho tên của mình nào.


Đánh giá


Dễ dàng để viết


Dễ nhớ


Phát âm


Cách phát âm trong Tiếng Anh


Ý kiến của người nước ngoài

Thể loại

Alexandria hiện trong những mục kế tiếp:1 bình luận

Alexandria 15 tuoi   2022-05-03 18:43:06
Không biết ý nghĩa

Gửi tin nhắn
Bạn có muốn viết bình luận? Nhập tên của bạn và bấm vào kế tiếp:

Tên của bạn:Có phải tên của bạn là Alexandria? Bình chọn vào tên của bạn