Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn: Tên của bạn:

Vắn Quyền (Tên xưng hô)

Vắn Quyền là tên dành cho con trai. Người nói tiếng Anh Anh có thể gặp rắc rối trong vấn đề phát âm tên này.
Có phải tên của bạn là Vắn Quyền? Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn để bổ sung vào thông tin sơ lược này.

Ý nghĩa của Vắn Quyền

Nghĩa của cụm Vắn Quyền không có nghĩa so với hầu hết chúng ta.

Đánh giá


1 những người có tên Vắn Quyền bỏ phiếu cho tên của họ. Bạn cũng hãy bỏ phiếu cho tên của mình nào.


Đánh giá


Dễ dàng để viết


Dễ nhớ


Phát âm


Cách phát âm trong Tiếng Anh


Ý kiến của người nước ngoài

Thể loại

Vắn Quyền hiện trong những mục kế tiếp:1 bình luận

Vắn Quyền 12 tuoi   2022-05-05 10:44:02
Tên của mình có ý nghĩa là gì ạ

Gửi tin nhắn
Bạn có muốn viết bình luận? Nhập tên của bạn và bấm vào kế tiếp:

Tên của bạn:Có phải tên của bạn là Vắn Quyền? Bình chọn vào tên của bạn