Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn: Tên của bạn:

True (Tên xưng hô)

True là tên dành cho con trai. Tên là một dạng của Trudy (meaning Spear Strength) và bắt nguồn từ Anh. Ở trang web của chúng tôi, 4 những người có tên True đánh giá tên của họ với 4 sao (trên 5 sao). Vì vậy, họ dường như cảm thấy rất thỏa mãn. Ở các nước khác, người ta có thể phát âm đúng tên này nhưng có lẽ họ sẽ thấy tên hơi lạ.
Có phải tên của bạn là True? Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn để bổ sung vào thông tin sơ lược này.

Ý nghĩa của True

Nghĩa của True là: "Real, chính hãng".

Đánh giá


4 những người có tên True bỏ phiếu cho tên của họ. Bạn cũng hãy bỏ phiếu cho tên của mình nào.


Đánh giá


Dễ dàng để viết


Dễ nhớ


Phát âm


Cách phát âm trong Tiếng Anh


Ý kiến của người nước ngoài

Thể loại

True hiện trong những mục kế tiếp:bình luận


Gửi tin nhắn
Bạn có muốn viết bình luận? Nhập tên của bạn và bấm vào kế tiếp:

Tên của bạn:Có phải tên của bạn là True? Bình chọn vào tên của bạn