Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn: Tên của bạn:

Trần Ngọc Thu Uyên (Tên xưng hô)

Trần Ngọc Thu Uyên là tên dành cho nữ. Người nói tiếng Anh Anh có thể gặp rắc rối trong vấn đề phát âm tên này. Tên riêng của Trần Ngọc Thu Uyên là Simmy, Xử Nữ và Cool-Milk.
Có phải tên của bạn là Trần Ngọc Thu Uyên? Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn để bổ sung vào thông tin sơ lược này.

Ý nghĩa của Trần Ngọc Thu Uyên

Nghĩa của cụm Trần Ngọc Thu Uyên không có nghĩa so với hầu hết chúng ta.

Đánh giá


1 những người có tên Trần Ngọc Thu Uyên bỏ phiếu cho tên của họ. Bạn cũng hãy bỏ phiếu cho tên của mình nào.


Đánh giá


Dễ dàng để viết


Dễ nhớ


Phát âm


Cách phát âm trong Tiếng Anh


Ý kiến của người nước ngoài

Thể loại

Trần Ngọc Thu Uyên hiện trong những mục kế tiếp:1 bình luận

Trần Ngọc Thu Uyên 10 tuoi   2021-09-12 11:24:11
Tên Ko Có Ý Nghĩa

Gửi tin nhắn
Bạn có muốn viết bình luận? Nhập tên của bạn và bấm vào kế tiếp:

Tên của bạn:Có phải tên của bạn là Trần Ngọc Thu Uyên? Bình chọn vào tên của bạn