Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn: Tên của bạn:

Tử Thành (Tên xưng hô)

Tử Thành là tên dành cho con trai. Người nói tiếng Anh Anh có thể gặp rắc rối trong vấn đề phát âm tên này.
Có phải tên của bạn là Tử Thành? Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn để bổ sung vào thông tin sơ lược này.

Ý nghĩa của Tử Thành

Nghĩa của cụm Tử Thành không có nghĩa so với hầu hết chúng ta.

Đánh giá


1 những người có tên Tử Thành bỏ phiếu cho tên của họ. Bạn cũng hãy bỏ phiếu cho tên của mình nào.


Đánh giá


Dễ dàng để viết


Dễ nhớ


Phát âm


Cách phát âm trong Tiếng Anh


Ý kiến của người nước ngoài

Thể loại

Tử Thành hiện trong những mục kế tiếp:1 bình luận

Tử Thành 22 tuoi   2022-07-29 15:44:24
"Tử" không hoàn toàn có nghĩa là chết, nó có thể là con (con cái), "Thành" có thể là một bức tường thành, xa hơn là thành công, thành đạt, thành danh...

Gửi tin nhắn
Bạn có muốn viết bình luận? Nhập tên của bạn và bấm vào kế tiếp:

Tên của bạn:Có phải tên của bạn là Tử Thành? Bình chọn vào tên của bạn