Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn: Tên của bạn:

Rido (Tên xưng hô)

Rido là tên dành cho con trai. Người nói tiếng Anh Anh có thể gặp rắc rối trong vấn đề phát âm tên này. Tên riêng của Rido là Rima, Mado và Doma.
Có phải tên của bạn là Rido? Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn để bổ sung vào thông tin sơ lược này.

Ý nghĩa của Rido

Nghĩa của cụm Rido không có nghĩa so với hầu hết chúng ta.

Đánh giá


2 những người có tên Rido bỏ phiếu cho tên của họ. Bạn cũng hãy bỏ phiếu cho tên của mình nào.


Đánh giá


Dễ dàng để viết


Dễ nhớ


Phát âm


Cách phát âm trong Tiếng Anh


Ý kiến của người nước ngoài

Tên phù hợp

Những tên thích hợp để đặt cho tên anh/em của Rido là: Dozima, Dozi, Zido, Zima và Mazi. Những tên thích hợp để đặt cho tên chị/em của Rido là: Mayu, Alice, Ryu, Nyoko và Angela. Xem thêm về những tên đặt thích hợp.

Thể loại

Rido hiện trong những mục kế tiếp:
Tên con trai bắt đầu với RTên 50Tên con trai kết thúc với ÔTên 2501 bình luận

Rido 15 tuoi   12-08-2015
Tên dễ nhớ

Gửi tin nhắn
Bạn có muốn viết bình luận? Nhập tên của bạn và bấm vào kế tiếp:

Tên của bạn:Có phải tên của bạn là Rido? Bình chọn vào tên của bạn