Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn: Tên của bạn:

Phạm Thị Thu Hà (Tên xưng hô)

Phạm Thị Thu Hà là tên dành cho nữ. Người nước ngoài sẽ không cảm thấy đây là một cái tên quá khác lạ. Tên riêng của Phạm Thị Thu Hà là Mốc Tồ, Cậu Vàng và Cục Vàng.
Có phải tên của bạn là Phạm Thị Thu Hà? Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn để bổ sung vào thông tin sơ lược này.

Ý nghĩa của Phạm Thị Thu Hà

Nghĩa của cụm Phạm Thị Thu Hà không có nghĩa so với hầu hết chúng ta.

Đánh giá


1 những người có tên Phạm Thị Thu Hà bỏ phiếu cho tên của họ. Bạn cũng hãy bỏ phiếu cho tên của mình nào.


Đánh giá


Dễ dàng để viết


Dễ nhớ


Phát âm


Cách phát âm trong Tiếng Anh


Ý kiến của người nước ngoài

Thể loại

Phạm Thị Thu Hà hiện trong những mục kế tiếp:1 bình luận

Phạm Thị Thu Hà 14 tuoi   2020-07-23 11:24:25
Tên tôi rất hay

Gửi tin nhắn
Bạn có muốn viết bình luận? Nhập tên của bạn và bấm vào kế tiếp:

Tên của bạn:Có phải tên của bạn là Phạm Thị Thu Hà? Bình chọn vào tên của bạn