Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn: Tên của bạn:

Paul John (Tên xưng hô)

Paul John là tên dành cho con trai. Người nước ngoài sẽ không cảm thấy đây là một cái tên quá khác lạ.
Có phải tên của bạn là Paul John? Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn để bổ sung vào thông tin sơ lược này.

Ý nghĩa của Paul John

Nghĩa của cụm Paul John không có nghĩa so với hầu hết chúng ta.

Đánh giá


1 những người có tên Paul John bỏ phiếu cho tên của họ. Bạn cũng hãy bỏ phiếu cho tên của mình nào.


Đánh giá


Dễ dàng để viết


Dễ nhớ


Phát âm


Cách phát âm trong Tiếng Anh


Ý kiến của người nước ngoài

Thể loại

Paul John hiện trong những mục kế tiếp:
Tên bé trai phổ biến tiếng PhilippinesTên 249bình luận


Gửi tin nhắn
Bạn có muốn viết bình luận? Nhập tên của bạn và bấm vào kế tiếp:

Tên của bạn:Có phải tên của bạn là Paul John? Bình chọn vào tên của bạn