Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn: Tên của bạn:

Otis (Tên xưng hô)

Otis là tên dành cho con trai. Tên là một dạng của Autha và bắt nguồn từ Hy Lạp. Ở trang web của chúng tôi, 16 những người có tên Otis đánh giá tên của họ với 4.5 sao (trên 5 sao). Vì vậy, họ dường như cảm thấy rất thỏa mãn. Người nước ngoài sẽ không cảm thấy đây là một cái tên quá khác lạ. Có một biệt danh cho tên Otis là "Otis".
Có phải tên của bạn là Otis? Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn để bổ sung vào thông tin sơ lược này.

Ý nghĩa của Otis

Nghĩa của Otis là: "Phong phú.".

Đánh giá


16 những người có tên Otis bỏ phiếu cho tên của họ. Bạn cũng hãy bỏ phiếu cho tên của mình nào.


Đánh giá


Dễ dàng để viết


Dễ nhớ


Phát âm


Cách phát âm trong Tiếng Anh


Ý kiến của người nước ngoài

Thể loại

Otis hiện trong những mục kế tiếp:
Tên con trai bắt đầu với OTên 46Tên con trai kết thúc với STên 69Tên ngắnTên 11061 bình luận

Cường Otis 28 tuoi   2023-11-01 19:15:30
Muốn cái tên.
Cường Otis được lan tỏa trên cộng đồng

Gửi tin nhắn
Bạn có muốn viết bình luận? Nhập tên của bạn và bấm vào kế tiếp:

Tên của bạn:Có phải tên của bạn là Otis? Bình chọn vào tên của bạn