Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn: Tên của bạn:

Miles (Tên xưng hô)

Miles là tên dành cho con trai. Tên là một dạng của Michael và bắt nguồn từ Anh. Ở trang web của chúng tôi, 20 những người có tên Miles đánh giá tên của họ với 4.5 sao (trên 5 sao). Vì vậy, họ dường như cảm thấy rất thỏa mãn. Người nước ngoài sẽ không cảm thấy đây là một cái tên quá khác lạ.
Có phải tên của bạn là Miles? Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn để bổ sung vào thông tin sơ lược này.

Ý nghĩa của Miles

Nghĩa của Miles là: "cân đối, làm sạch".

Đánh giá


20 những người có tên Miles bỏ phiếu cho tên của họ. Bạn cũng hãy bỏ phiếu cho tên của mình nào.


Đánh giá


Dễ dàng để viết


Dễ nhớ


Phát âm


Cách phát âm trong Tiếng Anh


Ý kiến của người nước ngoài

Thể loại

Miles hiện trong những mục kế tiếp:
Top1000 tên Mỹ vào năm 1926Tên 999bình luận


Gửi tin nhắn
Bạn có muốn viết bình luận? Nhập tên của bạn và bấm vào kế tiếp:

Tên của bạn:Có phải tên của bạn là Miles? Bình chọn vào tên của bạn