Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn: Tên của bạn:

Lưu Trà My (Tên xưng hô)

Lưu Trà My là tên dành cho nữ. Người nói tiếng Anh Anh có thể gặp rắc rối trong vấn đề phát âm tên này.
Có phải tên của bạn là Lưu Trà My? Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn để bổ sung vào thông tin sơ lược này.

Ý nghĩa của Lưu Trà My

Nghĩa của cụm Lưu Trà My không có nghĩa so với hầu hết chúng ta.

Đánh giá


2 những người có tên Lưu Trà My bỏ phiếu cho tên của họ. Bạn cũng hãy bỏ phiếu cho tên của mình nào.


Đánh giá


Dễ dàng để viết


Dễ nhớ


Phát âm


Cách phát âm trong Tiếng Anh


Ý kiến của người nước ngoài

Thể loại

Lưu Trà My hiện trong những mục kế tiếp:1 bình luận

Lưu Trà My 14 tuoi   2021-03-29 23:37:13
Tên của tôi có ý nghĩa gì

Gửi tin nhắn
Bạn có muốn viết bình luận? Nhập tên của bạn và bấm vào kế tiếp:

Tên của bạn:Có phải tên của bạn là Lưu Trà My? Bình chọn vào tên của bạn