Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn: Tên của bạn:

Kimaki Mina (Tên xưng hô)

Kimaki Mina là tên dành cho nữ. Không may thay là cái tên này thường được viết sai. Nhiều người Việt sẽ gặp khó khăn khi phát âm tên này. Người nước ngoài sẽ không cảm thấy đây là một cái tên quá khác lạ.
Có phải tên của bạn là Kimaki Mina? Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn để bổ sung vào thông tin sơ lược này.

Ý nghĩa của Kimaki Mina

Nghĩa của cụm Kimaki Mina không có nghĩa so với hầu hết chúng ta.

Đánh giá


1 những người có tên Kimaki Mina bỏ phiếu cho tên của họ. Bạn cũng hãy bỏ phiếu cho tên của mình nào.


Đánh giá


Dễ dàng để viết


Dễ nhớ


Phát âm


Cách phát âm trong Tiếng Anh


Ý kiến của người nước ngoài

Thể loại

Kimaki Mina hiện trong những mục kế tiếp:1 bình luận

Kimaki Mina 9 tuoi   2022-01-14 10:17:49
I am

Gửi tin nhắn
Bạn có muốn viết bình luận? Nhập tên của bạn và bấm vào kế tiếp:

Tên của bạn:Có phải tên của bạn là Kimaki Mina? Bình chọn vào tên của bạn