Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn: Tên của bạn:

Kính (Tên xưng hô)

Nguồn gốc của tên này là Việt. Người nước ngoài sẽ không cảm thấy đây là một cái tên quá khác lạ.
Có phải tên của bạn là Kính? Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn để bổ sung vào thông tin sơ lược này.

Ý nghĩa của Kính

Nghĩa của Kính là: "Đa tài, đức hạnh, gặp nhiều may mắn, có số làm quan, gia cảnh tốt.".

Đánh giá


1 những người có tên Kính bỏ phiếu cho tên của họ. Bạn cũng hãy bỏ phiếu cho tên của mình nào.


Đánh giá


Dễ dàng để viết


Dễ nhớ


Phát âm


Cách phát âm trong Tiếng Anh


Ý kiến của người nước ngoài

Thể loại

Kính hiện trong những mục kế tiếp:1 bình luận

Kính 46 tuoi   6-10-2019
Tối muốn biết

Gửi tin nhắn
Bạn có muốn viết bình luận? Nhập tên của bạn và bấm vào kế tiếp:

Tên của bạn:Có phải tên của bạn là Kính? Bình chọn vào tên của bạn