Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn: Tên của bạn:

Hermia (Tên xưng hô)

Hermia là tên dành cho nữ. Nguồn gốc của tên này là Hy Lạp. Ở trang web của chúng tôi, 4 những người có tên Hermia đánh giá tên của họ với 5 sao (trên 5 sao). Vì vậy, họ dường như cảm thấy rất thỏa mãn. Đôi khi cái tên này bị đánh vần sai. Ở các nước khác, người ta có thể phát âm đúng tên này nhưng có lẽ họ sẽ thấy tên hơi lạ.
Có phải tên của bạn là Hermia? Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn để bổ sung vào thông tin sơ lược này.

Ý nghĩa của Hermia

Nghĩa của Hermia là: "A Midsummer Night".

Đánh giá


4 những người có tên Hermia bỏ phiếu cho tên của họ. Bạn cũng hãy bỏ phiếu cho tên của mình nào.


Đánh giá


Dễ dàng để viết


Dễ nhớ


Phát âm


Cách phát âm trong Tiếng Anh


Ý kiến của người nước ngoài

Thể loại

Hermia hiện trong những mục kế tiếp:
Tên Hy LạpTên 2339bình luận


Gửi tin nhắn
Bạn có muốn viết bình luận? Nhập tên của bạn và bấm vào kế tiếp:

Tên của bạn:Có phải tên của bạn là Hermia? Bình chọn vào tên của bạn