Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn: Tên của bạn:

Harken (Tên xưng hô)

Harken là tên dành cho con trai. Nguồn gốc của tên này là Ailen. Ở các nước khác, người ta có thể phát âm đúng tên này nhưng có lẽ họ sẽ thấy tên hơi lạ.
Có phải tên của bạn là Harken? Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn để bổ sung vào thông tin sơ lược này.

Ý nghĩa của Harken

Nghĩa của Harken là: "Giận đỏ mặt".

Đánh giá


1 những người có tên Harken bỏ phiếu cho tên của họ. Bạn cũng hãy bỏ phiếu cho tên của mình nào.


Đánh giá


Dễ dàng để viết


Dễ nhớ


Phát âm


Cách phát âm trong Tiếng Anh


Ý kiến của người nước ngoài

Thể loại

Harken hiện trong những mục kế tiếp:
Tên AilenTên 2230



bình luận


Gửi tin nhắn
Bạn có muốn viết bình luận? Nhập tên của bạn và bấm vào kế tiếp:

Tên của bạn:



Có phải tên của bạn là Harken? Bình chọn vào tên của bạn