Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn: Tên của bạn:

Hà Ni (Tên xưng hô)

Hà Ni là tên dành cho con trai. Ở trang web của chúng tôi, 3 những người có tên Hà Ni đánh giá tên của họ với 4 sao (trên 5 sao). Vì vậy, họ dường như cảm thấy rất thỏa mãn. Người nói tiếng Anh Anh có thể gặp rắc rối trong vấn đề phát âm tên này. Có một biệt danh cho tên Hà Ni là "Ha Knee".
Có phải tên của bạn là Hà Ni? Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn để bổ sung vào thông tin sơ lược này.

Ý nghĩa của Hà Ni

Nghĩa của cụm Hà Ni không có nghĩa so với hầu hết chúng ta.

Đánh giá


3 những người có tên Hà Ni bỏ phiếu cho tên của họ. Bạn cũng hãy bỏ phiếu cho tên của mình nào.


Đánh giá


Dễ dàng để viết


Dễ nhớ


Phát âm


Cách phát âm trong Tiếng Anh


Ý kiến của người nước ngoài

Thể loại

Hà Ni hiện trong những mục kế tiếp:
Tên con trai bắt đầu với HTên 2491 bình luận

Hà Ni 14 tuoi   2019-11-01 12:16:21
Cái ý nghĩa của tên này là gì?

Gửi tin nhắn
Bạn có muốn viết bình luận? Nhập tên của bạn và bấm vào kế tiếp:

Tên của bạn:Có phải tên của bạn là Hà Ni? Bình chọn vào tên của bạn