Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn: Tên của bạn:

Elias (Tên xưng hô)

Elias là tên dành cho con trai. Tên là một dạng của Elia và bắt nguồn từ Latin-Mỹ. Ở trang web của chúng tôi, 227 những người có tên Elias đánh giá tên của họ với 4.5 sao (trên 5 sao). Vì vậy, họ dường như cảm thấy rất thỏa mãn. Người nước ngoài sẽ không cảm thấy đây là một cái tên quá khác lạ.
Có phải tên của bạn là Elias? Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn để bổ sung vào thông tin sơ lược này.

Ý nghĩa của Elias

Nghĩa của Elias là: "Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời (của tôi)".

Đánh giá


227 những người có tên Elias bỏ phiếu cho tên của họ. Bạn cũng hãy bỏ phiếu cho tên của mình nào.


Đánh giá


Dễ dàng để viết


Dễ nhớ


Phát âm


Cách phát âm trong Tiếng Anh


Ý kiến của người nước ngoài

Thể loại

Elias hiện trong những mục kế tiếp:
Tên con trai bắt đầu với ETên 57Tên con trai kết thúc với STên 69Tên phổ biến tại Ma-rốcTên 1332 bình luận

Elias 14 tuoi   2022-11-24 06:33:47
Good
Elias 14 tuoi   2022-11-24 14:29:50
Good

Gửi tin nhắn
Bạn có muốn viết bình luận? Nhập tên của bạn và bấm vào kế tiếp:

Tên của bạn:Có phải tên của bạn là Elias? Bình chọn vào tên của bạn