Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn: Tên của bạn:

Alfie (Tên xưng hô)

Alfie là tên dành cho con trai. Tên là một dạng của Aelfraed và bắt nguồn từ Anh. Ở trang web của chúng tôi, 17 những người có tên Alfie đánh giá tên của họ với 5 sao (trên 5 sao). Vì vậy, họ dường như cảm thấy rất thỏa mãn. Người nước ngoài sẽ không cảm thấy đây là một cái tên quá khác lạ.
Có phải tên của bạn là Alfie? Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn để bổ sung vào thông tin sơ lược này.

Ý nghĩa của Alfie

Nghĩa của Alfie là: "Mười một luật sư".

Đánh giá


17 những người có tên Alfie bỏ phiếu cho tên của họ. Bạn cũng hãy bỏ phiếu cho tên của mình nào.


Đánh giá


Dễ dàng để viết


Dễ nhớ


Phát âm


Cách phát âm trong Tiếng Anh


Ý kiến của người nước ngoài

Thể loại

Alfie hiện trong những mục kế tiếp:1 bình luận

Manhhung 9 tuoi   2024-02-06 15:50:08
g7tyr65t677gt65t

Gửi tin nhắn
Bạn có muốn viết bình luận? Nhập tên của bạn và bấm vào kế tiếp:

Tên của bạn:Có phải tên của bạn là Alfie? Bình chọn vào tên của bạn