Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn: Tên của bạn:

Ainsworth (Tên xưng hô)

Ainsworth là tên dành cho con trai. Nguồn gốc của tên này là Anh. Ở trang web của chúng tôi, 8 những người có tên Ainsworth đánh giá tên của họ với 5 sao (trên 5 sao). Vì vậy, họ dường như cảm thấy rất thỏa mãn. Đôi khi cái tên này bị đánh vần sai. Người nước ngoài sẽ không cảm thấy đây là một cái tên quá khác lạ.
Có phải tên của bạn là Ainsworth? Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn để bổ sung vào thông tin sơ lược này.

Ý nghĩa của Ainsworth

Nghĩa của Ainsworth là: "Từ bất động sản của Ann".

Đánh giá


8 những người có tên Ainsworth bỏ phiếu cho tên của họ. Bạn cũng hãy bỏ phiếu cho tên của mình nào.


Đánh giá


Dễ dàng để viết


Dễ nhớ


Phát âm


Cách phát âm trong Tiếng Anh


Ý kiến của người nước ngoài

Thể loại

Ainsworth hiện trong những mục kế tiếp:1 bình luận

Ainsworth 19 tuoi   2022-11-21 18:24:22
I love Ainsworth

Gửi tin nhắn
Bạn có muốn viết bình luận? Nhập tên của bạn và bấm vào kế tiếp:

Tên của bạn:Có phải tên của bạn là Ainsworth? Bình chọn vào tên của bạn