Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn: Tên của bạn:

Đoàn Ngọc Thảo Vy (Tên xưng hô)

Đoàn Ngọc Thảo Vy là tên dành cho nữ. Người nói tiếng Anh Anh có thể gặp rắc rối trong vấn đề phát âm tên này. Có một biệt danh cho tên Đoàn Ngọc Thảo Vy là "Sunny".
Có phải tên của bạn là Đoàn Ngọc Thảo Vy? Xin hãy trả lời 5 câu hỏi về tên của bạn để bổ sung vào thông tin sơ lược này.

Ý nghĩa của Đoàn Ngọc Thảo Vy

Nghĩa của cụm Đoàn Ngọc Thảo Vy không có nghĩa so với hầu hết chúng ta.

Đánh giá


1 những người có tên Đoàn Ngọc Thảo Vy bỏ phiếu cho tên của họ. Bạn cũng hãy bỏ phiếu cho tên của mình nào.


Đánh giá


Dễ dàng để viết


Dễ nhớ


Phát âm


Cách phát âm trong Tiếng Anh


Ý kiến của người nước ngoài

Thể loại

Đoàn Ngọc Thảo Vy hiện trong những mục kế tiếp:1 bình luận

Đoàn Ngọc Thảo Vy 13 tuoi   2020-03-14 16:22:41
Khó đọc với người miền nam
Bạn bè toàn gọi là “Di” thôi

Gửi tin nhắn
Bạn có muốn viết bình luận? Nhập tên của bạn và bấm vào kế tiếp:

Tên của bạn:Có phải tên của bạn là Đoàn Ngọc Thảo Vy? Bình chọn vào tên của bạn